O Lvíčatech

Projekt Lvíčata (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014349) je spolufinancován Evropskou unií.

Lvíčata vznikají jako řešení potřeby optimálního rozvoje dětí v druhém nejdůležitějším období pro budoucí kvalitu života - v předškolním věku od 2 do 5 let. 

V tomto období pokračuje tvorba základních životních vzorců, podle kterých bude člověk fungovat ve zbytku dalšího života. Je tedy zásadní s kým a v jakém prostředí je dítě pravidelně v kontaktu, podle jakých principů je s ním jednáno a prostřednictvím jakých činností se rozvíjí. 

Koncept Lvíčat se opírá právě o pečlivý výběr lidí, kteří děti povedou. Ať už jde o naše “tety”, které se dětem budou věnovat dennodenně a které se jim budou věnovat velmi individuálně díky počtu maximálně 6 dětí na 1-2 dospělé, nebo třeba o profesionální trenéry, kteří budou do Lvíčat pravidelně docházet a rozvíjet s dětmi jejich pohybové dovednosti, tak aby jejich pohyb stál na zdravém a všestranném základu, ať už v pozdějším věku budou dělat jakýkoli sport. 

Program Lvíčat se bude odehrávat na a kolem ZŠ Na Kopcích, kde máme kompletní vlastní zázemí včetně vlastního vchodu do našich prostor. K dispozici jsou mj. školní tělocvičny, vlastní prostor pro cvičení a několik venkovních hřišť. Chceme být s dětmi co nejčastěji venku, v přírodě a na hřištích, ale i vnitřní vybavení umožní celoročně nekonečný pohyb. 

Za Lvíčaty stojí tým lidí s dlouholetými zkušenostmi s rozvojem dětí ve sportu i mimo něj a s mnoha pracovními i životními mezinárodními zkušenostmi.

 

Základní pilíře Lvíčat:

 

- jde o “školku,” která vychází z toho, co děti v tomto věku nejvíce potřebují pro svůj optimální rozvoj

- maximálně individuální přístup (1-2 dospělí na maximálně 6 dětí).

- každý den zdravý a všestranný pohyb, základy všech různých sportů, letních i zimních, pravidelná účast profesionálních trenérů

- hodně pohybu venku a v přírodě

- mužský princip - pravidelná účast trenérů, sportovců, muzikantů,...

- kvalita stravy (možnost prověřených obědů z místní jídelny, celodenní pitný režim, svačinky z domu, přednášky a spolupráce s odborníky na dětskou výživu).

- vedení k samostatnosti i spolupráci, k nezávislému a vlastnímu myšlení, samostatnému rozhodování, přitom jasná pravidla a mantinelky. 

- úzká spolupráce s rodiči, nejsme luxusním odkladištěm dětí!

- komplexní rozvoj (jemná motorika, malování, tanec, hudba,…)

- spolupráce s rodilým mluvčím pro děti přirozenou formou (starší kamarád, co umí jen anglicky:-)

- přirozené seznamování se i s dalšími jazyky

 

Nejsme alternativní školkou! Hledáme funkční, nikoli alternativní řešení. Máme rádi Montessori a další časem prověřené směry, ale nikoho slepě nekopírujeme, bereme si od každého to nejefektivnější. 

 

"Pro rytíře a princezny"

Kontakty

Koordinátorka dětské skupiny

Adéla Daňková

724 515 235

adela@dslvicata.cz

Sídlo

ZŠ Na Kopcích 342

674 01 Třebíč

Česká republika

Provozovatel

SK Fotbalová škola Třebíč, z.s.

Vrchlického 990

Třebíč 674 01
IČ: 66610591

 
 

Přihláška

Školné: 150 - 200 Kč/den (dle počtu přihlášených dní) + stravné (cca 50 Kč/oběd)

Týdení docházka

Provozní řád

Plán výchovy a péče